Lille Salen
Denne salen er 115 kvadratmeter. Her kan man dekke til 70 personer ved runde bord eller langbord. Salen er godkjent for 90 personer ved stående buffet eller stoloppstilling til kurs etc. Salen har lydanlegg og prosjektor for presentasjoner. Man kan få levert mat fra husets meny "All inclusive" eller leie salen med husmor og ordne det meste selv. 

Galleri
        
Festiviteten i Skien - Hesselberg gate 2, 3717 Skien, Norway / Telefon: 922 90 087 / E-post: bjorg@festivitetenskien.no